Półfinały
Turcja - Rosja
Brazylia - Włochy

O 5 miejsce
Polska- Chiny

0 7 miejsce
Szwajcaria- Kamerun