Treść ulotki rozdawanej dzisiaj przed stadionem przez członków Stowarzyszenia