Page 50 of 51 FirstFirst ... 4048495051 LastLast
Results 2,206 to 2,250 of 2252

Thread: Sprawy administracyjne

 1. Back To Top    #2206
  Ekspert zabovsky's Avatar
  Join Date
  Feb 2011
  Posts
  3,950
  Thanks
  58
  Thanked 1,650 Times in 739 Posts
  Quote Originally Posted by blacktop View Post
  Czym jest mierzony poziom wiedzy o żużlu? Kto będzie miał większą wiedzę w tej gradacji. Ten co pracuje dla klubu, czy ten co tworzy strony internetowe o żużlu, ten co siedzi w parkingu podczas zawodów czy ten co ogląda zawody w telewizji? Jakie to ma znaczenie? Czy nie może to sobie samo obok siebie funkcjonować. Ludzie to jest tylko forum żużlowe, a strzelacie takie fochy jakby chodziło o czyjeś życie. Relax
  Nie ma obowiązku posiadania wiedzy o żużlu. Zresztą Mariusz jest tego najlepszym przykładem. Blisko 17 tysięcy postów, a wiedza o tym sporcie, tak jak wspomniałem, bliska zeru. Tu chodzi głównie o postawę na forum i lawiranctwo, które zaczyna się ilekroć ktoś wytknie mu jakąś bzdurę. To określam mianem żałosnego i dennego, no bo sorry - to po prostu jest żałosne i denne.

 2. Back To Top    #2207
  Ekspert
  eksModerator FTSL
  gulas's Avatar
  Join Date
  Jul 2003
  Posts
  3,873
  Thanks
  127
  Thanked 97 Times in 46 Posts
  Jak rozumiem idzie o ten cytat:
  Tylko w chorej wyobraźni niejakiego Buszmena, Ward został ukarany przez Falubaz. Ale to dalej tylko "chora wyobraźnia".
  Tego nie można tak zostawić, to koniecznie trzeba rozebrać na czynniki pierwsze. Zacznijmy od pojęcia 'wyobraźnia'

  Zdaję sobie sprawę, że wyobraźnia to najtrudniejszy problem w neurobiologii; otacza go gęsta mgła autentycznej i encyklopedycznej niewiedzy. Brak wyobraźni powoduje, że człowiek wobec świata staje nie tylko z pustymi rękoma, ale i pustą głową. Dlatego dziwi, a jednocześnie żenuje fakt, że uczeni z emfazą i nieuzasadnioną pychą chełpią się swoją ignorancją, powtarzając bzdurne zdanie, że „prorokowanie nie należy do specjalności ludzi nauki”. A co może być ważniejszego dla człowieka nad zdolność przewidywania losów przyszłych, choćby na milimetr dalej niż koniec własnego nosa? Bez wyobraźni przedstawiającej choćby najbliższą perspektywę nie potrafi człowiek postąpić ani kroku naprzód. Jakie znaczenie ma przyszłość – najlepiej o tym świadczy rzesza chiromantów, wróżbitów, „zawodowo” odkrywających futurystyczne plany. Od czasów starożytnych żaden wódz nie wybrałby się na wojnę bez zasięgnięcia rady u jasnowidza, ani bez uprzedniego studiowania horoskopów. Że nauka nie popierała nadmiernie rozbudzonego zainteresowania futurologią, to było oczywiste z jednej strony, ale z drugiej — to szczere zaprzeczenie i dezawuowanie przez naukę roli wyobraźni świadczy o braku należytych kompetencji naukowców w rozwiązywaniu najbardziej istotnych dla człowieka spraw. M. Heidegger przeprowadził druzgocącą krytykę nauk, wskazując na ich bezsilność w projektowaniu przyszłości i uprzedzaniu życiowo ważnych dla ludzkości klęsk i kryzysów. Filozofia nie była w stanie rozstrzygnąć nawet najbardziej elementarnych kwestii: czy obowiązuje swoboda odgadywania przyszłych kolei losu niosącego niepewność i ryzyko, czy decydujemy się na predystynację, która obywa się bez wyobraźni [1].My dziś tak samo odczuwamy niewydolność w podejmowaniu wysiłków futurologicznych, a o braku wyobraźni mówimy w całkiem innej, raczej minorowej tonacji, niczym o psychicznym defekcie chorobowym. Trudność konstruowania i realizacji programów badawczych, wysychanie źródeł natchnienia i paradygmatów oraz obniżenie lotów scientystycznej abstrakcji, wskazują na chromanie wyobraźni i nie dają tytułu do chwały. Brak naukowych, fizykalistyczno-neurofizjologicznych podstaw do tłumaczenia „niedojrzałych” owoców wyobraźni, nie upoważnia do manifestowania swej niechęci do podejmowania trudów odkrywania przyszłości, choć kabalistyka, mistyka, ezoteryczność – czyli czytanie z fusów – w klimacie uwarunkowanym intelektem, faktycznie „nie przystoi” [2].
  W czasach współczesnych zmieniło się nastawienie do wyobraźni. O ile dawniej temat ów był pomijany i niezauważany z wyżyn zadufanej ignorancji, o tyle teraz angażuje wprost niewyobrażalną moc intelektualną, jakkolwiek ciągle z niewielkim skutkiem. Dlatego warto się zastanowić, skąd tyle oporu napotyka wyjaśnienie w świetle gnozy i koncepcji chaosu funkcji wyobraźni oraz pochodzenia materiału wyobrażeniowego. Na niewiele się zdało określenie wyobraźni, jako generatora wyobrażeń będących jej produktem. Wszyscy zgadzają się co do jednego, że wyobraźnia – jako zdolność umysłu – legitymuje się naturalnym pochodzeniem [3]. Natomiast rozdźwięk powstaje już u zarania, gdy próbuje się naturalizmowi narzucić pęta fizykalizmu lub rozpuścić go w oceanie panpsychizmu. Jesteśmy świadkami gorących dyskusji, najprzeróżniejszych teorii i hipotez, z których rodzi się ostatecznie niewiele konkretów. Dla przykładu warto przytoczyć pracę, a raczej otwarte bez odpowiedzi pytania, wybitnego znawcy tematu, Nigela J. T. Thomasa: Czy teorie wyobrażeń są teoriami wyobraźni? (Are theories of imagery theories of imagination?) Inwencja twórcza ma streszczać się w oryginalnej sugestii autora, będącej drugą częścią tytułu pracy: Aktywna percepcja jako podejście do świadomych treści umysłowych (An active perception approach to conscious mental content).

  Jakkolwiek ciągle dalecy jesteśmy od rozwiązania problematyki wyobrażenia, to jednak należy odnotować wiele pozytywnych momentów, takich jak próbę definicji wyobraźni jako „najbardziej cennego aspektu ludzkiego wglądu w głąb, czyli w introspekcję oraz twórczość – kreatywność”. Podkreślić należy, że naturalistyczną teorię wyobraźni autor chce oprzeć na fizykalizmie w wersji neurofizjologicznej, oferując koncepcję tzw. czynnej percepcji. Owa koncepcja odsyła autora z wyobraźnią do wspaniałej tradycji filozoficznej E. Kanta, który, jakkolwiek łączył wyobraźnię ze światem zmysłów i fenomenów, to jednak nie zatrzaskiwał drzwi przed wewnętrznością przeżyć, czyli przed treściami biologicznego selfu. Przecież percepcja to nie bierna projekcja zmysłów, a percept składa się z wrażenia i komponenty oglądowej (Anschaung – ogląd), wynurzającej się z wewnątrz (from within), czyli środowiska biologicznego – selfu. Znaczenie – składnik treściowy perceptu transcenduje do idei. Identyczną transcendencję pokonują emergujące treści, z których składa się materiał wyobrażeniowy. Zasadnicza trudność rozumowania filozoficznego polega na braku akceptacji wyobraźni, nie mającej związku z aktywną aferentacją i percepcją. Żadna aktywność percepcji nie będzie w stanie wyczarować emergencji ani sprowadzonej znikąd, objawiającej się wyobraźni.
  Spotkałem się, przy okazji rozważań nad wyobraźnią, z fałszywą opinią [5], że „emergencja to słowna postać obskurantyzmu”. Oczywiście, emergencja występująca w zaklęciu „entliczku, pętliczku, zielony stoliczku, nakryj się”, ma bajkowy wydźwięk. Ale emergencja, która ujawnia się jako fenomenalistyczny wyraz wewnętrznej, ciągle tajemniczej, bo jeszcze nie poznanej, organizacji natury może funkcjonować, wprawdzie nie na terenie naukowo-filozoficznym, ale już na przedpolu nauki chaotyczno-gnozyjnym. Chaos sprzężony z gnozą dysponuje tak potężną i twórczą wyobraźnią, że potrafi z natury mózgu „wycisnąć” materiał wyobrażeniowy na całą przyszłą kreatywność człowieka. Oczywiście, wyobrażenia dane są najpierw jako przeżycia, którym początku nie dała percepcja, choćby najbardziej aktywna, ale inspiracja i natchnienie, pochodzące od atraktorowo-repilerowego krajobrazu mózgu, czyli z mniej konkretnej pierwotnie przeżyciowej rzeczywistości. Dopiero późniejsze, wyobrażone już psychiczne obiekty fraktalowe i holistyczne, reprezentujące wewnętrzną sylwetkę atraktorowo-repilerową mózgu, zaludniają ludzką wyobraźnię poetów, pisarzy, inżynierów i konstruktorów.
  Oczywiście, twory wyobraźni, wynurzające się z psychiki, mogą być podobne do obrazów świata percepowanego, ale nie są identyczne. Jeżeli odrzucimy dobrodziejstwa natury w postaci koncepcji chaotyczno-gnozyjnej, to nie możemy liczyć na powstanie sensownej, naturalnej teorii wyobraźni, będącej jednocześnie wyrazem komplementaryzmu fizykalistyczno-panpsychicznego.

  Wyobraźnia musi operować pełnią zdolności integracyjnych wszystkiego, co znalazło się w mózgu. A więc jednoczyć kartezjańskie idee wrodzone z kategorycznym imperatywem kantowskim, aby powstały powszechniki (kwalia) w ramach panpsychizmu i jednocześnie uzupełniały aktualny obraz percepcyjny, zgodnie z założeniami fizykalizmu. Współczesne metody obrazowania mózgu oparte na wysokiej technice i wykorzystujące główne pozytronową tomografię emisyjną, magnetoencefalografię i rezonans magnetyczny, przemawiają raczej za pełną integracją wszystkich cząstkowych poglądów naukowo-filozoficznych. Nie pozwalają zatem na wyodrębnianie świadomej percepcji od wyobraźni, ani na odróżnienie w psychice postawy retrospektywnej od prospektywnej. Wyniki są więc bliższe istocie, niż istnieniu, zgodnie z dezyderatami M. Heideggera.
  Gdy przyjmie się zreferowany powyżej mój punkt widzenia, to wiele hipotez i filozoficznych koncepcji odnośnie do wyobraźni i wyobrażeń znajdzie się w innym, bardziej krytycznym świetle. Porównanie dzisiejszego stanu z osiągnięciami dawnymi [6, 7] stanowi dowód, że w zakresie badań nad wyobraźnią nie poczyniliśmy wielkiego postępu. Są dwie przyczyny tego stanu rzeczy. Nie możemy uchwycić istoty wyobraźni dlatego, że ograniczamy się wyłącznie do studiowania architektury mózgu, czyli warunków przestrzennych. Natomiast owa cudowna własność uprzedzania przyszłości w wyobrażeniach zależy bardziej od cech funkcjonalnych, czyli zwiewnej nieliniowej dynamiki tego narządu. Ponadto człowiek – jak mi się wydaje – nie może pogodzić się z faktem, że twórcza wyobraźnia to w pierwszym rzędzie dar natury, który dopiero wtórnie mogą ludzie rozwijać. Uznanie tego stanu rzeczy wyznacza badaczowi wyobraźni właściwe miejsce w naturalnym szeregu, co wcale nie umniejsza znaczenia indywidualnej zasługi człowieka-twórcy; wszak człowiek ze swoim mózgiem to także fragment natury. Koncepcja chaotyczno-gnozyjna wprowadza nowy powiew w zatęchłe myślenie o najciekawszym fenomenie ludzkim – wyobraźni. Warto odnotować, że w znakomitej książce: Tajemniczy świat umysłu, R. Carter nie porusza w ogóle tematu ani wyobraźni ani wyobrażeń [8].

  psychiatria.pl
  Jutro zajmiemy się pojęciem 'chora wyobraźnia'.
  #MistrzJestJeden

 3. Back To Top    #2208
  Ekspert blacktop's Avatar
  Join Date
  May 2002
  Posts
  7,601
  Thanks
  278
  Thanked 427 Times in 259 Posts
  Buszmen opuszczam forum napisał:
  Ja nie twierdzę, żeby dać temu... typowi total bana. Tylko pytam jak to jest, że inni dostawali bany za pierdoły, albo za pisanie prawdy. A ten... typ nigdy, mimo że przekraczał i przekracza granicę permanentnie + kłamie na temat innych. Ja może kogoś obraziłem, przesadziłem, nie twierdzę, że jestem wzorem. Ale nigdy (nie licząc działania w proteście z premedytacją) nie oczerniałem innych "wrzucając" im słowa, których nigdy nie napisali i jeszcze na bazie tego kłamstwa - produkcja obelg. To jest wg mnie zwyczajnie podłe i nikczemne, stąd wczorajsze słowa, które definiują osobę podłą i nikczemną w w/w słowach.

  Jak to jest, że rzekomo dostawał ostrzeżenia, robi to samo (albo gorzej) i nie spotyka się to z żadną reakcją. To po co te ostrzeżenia?
  Nienawiść zawsze zaczyna się od nierównego traktowania.
  Zabawne. Z taką łatwością oczerniasz ludzi, że nawet nie wiem co można o tobie powiedzieć. Jesteś mistrzem w produkcji obelg.
  Teraz płacz, że ktoś pisze na twój temat i jest szmatą, śmieciem i czymś najgorszym. Może wylizać ci nawet buty i niech spotka go coś najgorszego
  Pytanie zasadnicze. Kiedy opuszczasz forum jak to zapowiedziałeś
  Zastanawiam się czy teraz forumowicze będą się obrzucali szmatami, śmieciami bo Buszmen opuszczam forum tak może bo działa przecież w proteście z premedytacją?
  Ciekawe.
  Last edited by blacktop; 29-10-15 at 03:48 AM.
  Ten post jest ukryty ponieważ gadol, jazzmanik oraz morciasz znajduje się na Twojej liście ignorowanych użytkowników.

 4. Back To Top    #2209
  Ekspert Emil's Avatar
  Join Date
  Jul 2002
  Posts
  6,653
  Thanks
  125
  Thanked 157 Times in 111 Posts
  .....stara gwardia
  Włokniarz Czestochowa -
  Unia Leszno....
  ...the best...
  ‹Bo są tylko dwa takie kluby w Polsce , Włókniarz na południu i Unia w wielkopolsce....
  ================================================== ================================================
  ​PASY Z KRAKOWA - TO MOJA DRUGA POŁOWA !!!!!!!!!!!!
  Hidden Content .

 5. Back To Top    #2210
  Ekspert t_zg's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Posts
  9,662
  Thanks
  1,656
  Thanked 1,778 Times in 1,024 Posts
  Szybkie pytanko : do kiedy mamy spokój ?

 6. Back To Top    #2211
  Administrator Marcin's Avatar
  Join Date
  Nov 2002
  Posts
  2,697
  Thanks
  0
  Thanked 123 Times in 72 Posts
  08-12 około godz. 23.00
  Pozdrawiam
  Marcin

 7. The Following User Says Thank You to Marcin For This Useful Post:

  t_zg (04-12-15)

 8. Back To Top    #2212
  Zaawansowany Yozayan's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  1,876
  Thanks
  1,336
  Thanked 959 Times in 477 Posts
  Którego roku? I kiedy wróci j-rules?

 9. Back To Top    #2213
  Administrator Marcin's Avatar
  Join Date
  Nov 2002
  Posts
  2,697
  Thanks
  0
  Thanked 123 Times in 72 Posts
  To samo co Mariusz.

  Rok 2015.
  Pozdrawiam
  Marcin

 10. The Following User Says Thank You to Marcin For This Useful Post:

  Yozayan (04-12-15)

 11. Back To Top    #2214
  Ekspert Mariusz's Avatar
  Join Date
  Oct 2002
  Posts
  24,306
  Thanks
  538
  Thanked 1,552 Times in 1,079 Posts
  Marcin, małe pytanko.

  Dlaczego dostałem bana ? Przecież Buszmen i kilku jego ziomali, pisało, że jestem nietykalny ?

  Czyli co ? Kłamali ?

  A tak na serio, możesz wkleić tutaj post (posty) który był powodem bana ? Bo do dzisiaj nie wiem jakich wyrazów mam nie używać aby Tobie nie podpaść

  A przecież jakoś muszę sobie radzić z niektórymi trollami
  Wysłane z Amiga 500 Plus
  Ta wiadomość jest ukryta ze względu na to, że dockm , falubaz, barthezz23, Kildemand, docent, thengel, re-ankho znajdują się na Twojej liście ignorowanych użytkowników.
  FALUBAZ DMP 2013 Hidden Content

 12. Back To Top    #2215
  Stały bywalec młody_piernik's Avatar
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  1,381
  Thanks
  1,597
  Thanked 386 Times in 222 Posts
  Mariuszu, przed znakiem zapytania nie stawiamy spacji!
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 13. Back To Top    #2216
  Ekspert Buszmen's Avatar
  Join Date
  Dec 2002
  Posts
  14,432
  Thanks
  2,014
  Thanked 2,973 Times in 1,612 Posts
  No bo jesteś nietykalny. Najlepszym tego dowodem jest to, że jednocześnie j_rules dostał bana za nic, żeby administrator miał jakąś "podkładkę" i wytłumaczenie.
  Ale generalnie na temat żałosnej administracji tego forum, to nawet nie ma co się za bardzo rozpisywać, bo jest to połączenie tchórzostwa, niekompetencji i braku inteligencji.
  Reclaim. Rebuild. Redesign.

 14. Back To Top    #2217
  Ekspert Peter Kildemand's Avatar
  Join Date
  Jun 2013
  Posts
  3,184
  Thanks
  2,054
  Thanked 644 Times in 404 Posts
  Buszi ty żyjesz. Już się bałem że Mario ze swoimi wojownikiami cię dopadli bo nic nie pisałeś na forum.

 15. Back To Top    #2218
  Ekspert Mariusz's Avatar
  Join Date
  Oct 2002
  Posts
  24,306
  Thanks
  538
  Thanked 1,552 Times in 1,079 Posts
  Quote Originally Posted by Buszmen View Post
  No bo jesteś nietykalny. Najlepszym tego dowodem jest to, że jednocześnie j_rules dostał bana za nic, żeby administrator miał jakąś "podkładkę" i wytłumaczenie.
  Ale generalnie na temat żałosnej administracji tego forum, to nawet nie ma co się za bardzo rozpisywać, bo jest to połączenie tchórzostwa, niekompetencji i braku inteligencji.
  No widzisz, i ja ci uwierzyłem poprzednio jak pisałeś, że jestem nietykalny. A Marcin mi sru

  Jak rozumiem ciebie to dalej nie przekonuje ? A Marcin tak chciał wam udowodnić, ze nie ma nietykalnych na forum. I co ? Psu na budę ta moja banicja ?

  j-rules dostał bana "za nic" ? No, ja też za nic. Widocznie Marcin postanowił zaszaleć

  Mariuszu, przed znakiem zapytania nie stawiamy spacji!
  Ja tam stawiam. A co, kto mi zabroni
  Last edited by Mariusz; 09-12-15 at 03:45 PM.
  Wysłane z Amiga 500 Plus
  Ta wiadomość jest ukryta ze względu na to, że dockm , falubaz, barthezz23, Kildemand, docent, thengel, re-ankho znajdują się na Twojej liście ignorowanych użytkowników.
  FALUBAZ DMP 2013 Hidden Content

 16. Back To Top    #2219
  Stały bywalec młody_piernik's Avatar
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  1,381
  Thanks
  1,597
  Thanked 386 Times in 222 Posts
  A to przepraszam.
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 17. Back To Top    #2220
  Zaawansowany
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  2,754
  Thanks
  92
  Thanked 385 Times in 147 Posts
  witam.Mam problem z klawiaturą tylko na sportsboardzie przy szybkim pisaniu uciekają litery.Ktoś jest w stanie pomóc?

 18. Back To Top    #2221
  Ekspert blacktop's Avatar
  Join Date
  May 2002
  Posts
  7,601
  Thanks
  278
  Thanked 427 Times in 259 Posts
  Widzę, że nikt nie jest chętny do odpowiedzi, albo nikt nie spotkał się z tym problemem.
  Powiem tak, że męczyłem się z tym kilka czy nawet kilkanaście miesięcy.
  Wszystko wróciło do normy po zmianie systemu operacyjnego.
  Ten post jest ukryty ponieważ gadol, jazzmanik oraz morciasz znajduje się na Twojej liście ignorowanych użytkowników.

 19. Back To Top    #2222
  Zaawansowany
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  2,754
  Thanks
  92
  Thanked 385 Times in 147 Posts
  Dzięki za odpowiedź.Widze że grubsza sprawa...

 20. Back To Top    #2223
  Ekspert blacktop's Avatar
  Join Date
  May 2002
  Posts
  7,601
  Thanks
  278
  Thanked 427 Times in 259 Posts
  Nie ma sprawy. To nie jest nic poważnego. W moim przypadku pomogła aktualizacja systemu operacyjnego.
  Przeszedłem na nowszy, bezpłatnie chyba ma się na to oficjalnie 12 miesięcy. Może w Twoim przypadku chodzi o coś innego.
  Ile ludzi tyle przypadków.

  pozdrawiam
  Ten post jest ukryty ponieważ gadol, jazzmanik oraz morciasz znajduje się na Twojej liście ignorowanych użytkowników.

 21. Back To Top    #2224
  Ekspert t_zg's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Posts
  9,662
  Thanks
  1,656
  Thanked 1,778 Times in 1,024 Posts
  Witam
  Od jakiegos tygodnia nie moge sie polaczyc ze SB za pomoca Tapatalk. Ma ktos ten sam problem? Wszystkie inne fora dzialaja bez zarzutu, tylko z SB sa problemy.
  #StayStrongJacek #JF40 #1975

 22. Back To Top    #2225
  Stały bywalec inzynier's Avatar
  Join Date
  Nov 2002
  Posts
  1,444
  Thanks
  12
  Thanked 45 Times in 40 Posts
  Codziennie w okolicach północy jest problem z wyświetlaniem stron, Wy też tak macie ?

  Trwa to jakieś 5 minut nie więcej.
  Marco Simoncelli (1987-01-20 * 2011-10-23) Hidden Content

 23. Back To Top    #2226
  Ekspert Buszmen's Avatar
  Join Date
  Dec 2002
  Posts
  14,432
  Thanks
  2,014
  Thanked 2,973 Times in 1,612 Posts
  Za co i na jak długo bana dostał Malin?
  Reclaim. Rebuild. Redesign.

 24. Back To Top    #2227
  Ekspert j-rules's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  12,165
  Thanks
  3,143
  Thanked 3,788 Times in 2,144 Posts
  pytanie bez odpowiedzi, ale ten ban juz trwa 2 tygodnie.

  Uwolnic Malinę!
  odpowiedź c) - czytam całe sportsboard.pl dla beki

 25. The Following User Says Thank You to j-rules For This Useful Post:

  Buszmen (15-08-16)

 26. Back To Top    #2228
  Ekspert Mariusz's Avatar
  Join Date
  Oct 2002
  Posts
  24,306
  Thanks
  538
  Thanked 1,552 Times in 1,079 Posts
  Eee tam, pewnie Malin z Bayerkiem wzięli wolne i pojechali do Rio igrzyska pooglądać. Jeden i drugi zaginął a wy się tu żołądkujecie.

  No chyba, ze Marcin też dostał bana
  Wysłane z Amiga 500 Plus
  Ta wiadomość jest ukryta ze względu na to, że dockm , falubaz, barthezz23, Kildemand, docent, thengel, re-ankho znajdują się na Twojej liście ignorowanych użytkowników.
  FALUBAZ DMP 2013 Hidden Content

 27. Back To Top    #2229
  Ekspert Buszmen's Avatar
  Join Date
  Dec 2002
  Posts
  14,432
  Thanks
  2,014
  Thanked 2,973 Times in 1,612 Posts
  To by akurat było odpowiednie. Tylko niech najpierw odbanuje Malina.
  Reclaim. Rebuild. Redesign.

 28. Back To Top    #2230
  Ekspert Malin017's Avatar
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  7,712
  Thanks
  1,174
  Thanked 1,640 Times in 968 Posts
  Witam,

  Chiałbym tylko Was poinformować, że bana
  otrzymałem na własne życzenie - dzięki Marcin
  za spełnienie prośby .
  Wszystkim, którzy zareagowali i nie znając nawet powodu
  wstawili się za mną, szczerze dziękuję za wsparcie - nie
  spodziewałem się .
  W nagrodę niedługo wstawię jeszcze lepszy Avatar .

 29. Back To Top    #2231
  Zaawansowany Yozayan's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  1,876
  Thanks
  1,336
  Thanked 959 Times in 477 Posts
  Chciałbym tylko - abstrahując od konkretnego posta, konkretnego użytkownika - zapytać czy używanie słowa "debil" dla określenia rozmówcy mieści się w standardach dopuszczalnego zachowania na forum? Odpowiedź bardzo ułatwiłaby mi rozmowę z niektórymi postaciami.

 30. Back To Top    #2232
  Stały bywalec
  Join Date
  Sep 2013
  Posts
  1,278
  Thanks
  160
  Thanked 193 Times in 132 Posts
  Twoje pytanie trafiło chyba w próżnię... A ja jestem ciekawy, czy to forum ktoś w ogóle moderuje? Spamu od black-sport który pojawił się ostatnio w wielu wątkach nikt nie posprzątał, wątku Unii Leszno nikt nie przeniósł do działu Ekstraliga...
  BKS Polonia Bydgoszcz

 31. Back To Top    #2233
  Ekspert Girion's Avatar
  Join Date
  Jan 2003
  Posts
  4,022
  Thanks
  172
  Thanked 108 Times in 43 Posts
  Z moderacją jest niestety straaaasznie słabo. Może kiedyś wrócą stare dobre czasy, kto wie.

  Ale nie o tym - mam prośbę o przeniesienie działu o Włókniarzu do Ekstraligi, chyba już najwyższy czas.

 32. Back To Top    #2234
  Stały bywalec
  Join Date
  Sep 2013
  Posts
  1,278
  Thanks
  160
  Thanked 193 Times in 132 Posts
  ...i Unię Leszno, bo wisi gdzieś w niebycie...
  BKS Polonia Bydgoszcz

 33. Back To Top    #2235
  Stały bywalec darsen's Avatar
  Join Date
  May 2005
  Posts
  633
  Thanks
  366
  Thanked 25 Times in 18 Posts
  Uniazwalsekunia

  Początkujący
  Dołączył26-09-2016Postów22Kliknij i podziękuj0Podziękowania: 0 w 0 postach


  Zamieszczone przez Phenomenon
  Gollob jest *****isty. Przed sezonem 2016 - nic mi nie dolega. 2016 - dał ciała. Przed sezonem 2017 - sezon 2016 jazda bez nogi. W 2017 znowu będzie odcinał kupony, znowu będzie usprawiedliwienie. Że zdrowie, że motory, że tor.

  Kończ Waść, wstydu oszczędź. Co się stało z tym zawodnikiem...  Wszyscy wychowankowie w historii twojego śmiesznego, rolniczego klubiku nie dorastają Gollobowi do pięt. Kariera Golloba jest dużo więcej warta, aniżeli cała historia i medale, tytuły skompromitowanego frugo Leszno. Do dzisiaj pamiętam, jak plebs żądał niemalże ukrzyżowania Golloba Na Gp 2012, kiedy ten ośmielił się wygrać z lokalnym idolem- kurduplem Jareczkiem, który na koniec sezonu was wydymał, wziął przed sezonem bańkę za podpis ( w Lesznie kasa na torze, jak miewał siwy burak w gumofilcach, hehe) i nie pojechał w decydującym meczu z Czewą, choć wcześniej trenował, aż iskry szły. Gollob może i na wyjazdach się kompromituje, ale w Grudziądzu znowu będzie pokonywał różnej maści Piotrusiów, Kildemandów - pseudo gwiazdeczek współczesnego żużla. A tak swoją drogą, to bożek Leszna- Adams, który notabene zapomniał już gdzie leży Leszno, w swoim ostatnim sezonie Gp ośmieszał się równie mocno, jak Gollob na wyjazdach w lidze.


  Last edited by darsen; 03-04-17 at 01:29 PM.

 34. Back To Top    #2236
  Ekspert kowjanko's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  3,728
  Thanks
  229
  Thanked 1,022 Times in 598 Posts
  Marcin, mamy jeszcze jednego ananasa; Adikpsychopata. Oczyść forum z plew.

 35. Back To Top    #2237
  Ekspert kowjanko's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  3,728
  Thanks
  229
  Thanked 1,022 Times in 598 Posts
  Chciałbym uzyskać uprawnienia moderatora na okres 1 tygodnia w celu posprzątania tej stajni Augiasza

 36. Back To Top    #2238
  Ekspert
  Join Date
  Apr 2002
  Posts
  6,157
  Thanks
  490
  Thanked 823 Times in 398 Posts
  Z wątku toruńskiego:

  Quote Originally Posted by ananasek_vel_oman View Post
  Nie, zmieniam zdanie. wy nawet nie macie mentalnosci wiesniaka wyciagnietego do miasta. wy macie mentalnosc kurewki spod latarni
  Moja wypowiedź jest wyłącznie moją prywatną wypowiedzią i nie jest żadnym oficjalnym stanowiskiem zajmowanym przez jakiekolwiek państwo, stowarzyszenie, agencję, klub, związek, spółkę, fundację, miasto, wieś, gminę, powiat, sołectwo, unię, kościół, sektę, sojusz, pakt, zgromadzenie, partię, kongregację, konsorcjum, biuro, urząd, wydział itp. itd. Nie reprezentuję w mych wypowiedziach nikogo więcej niż tylko swoją własną osobę.

 37. Back To Top    #2239
  Zaawansowany apator_uk's Avatar
  Join Date
  Jul 2009
  Posts
  2,278
  Thanks
  737
  Thanked 644 Times in 349 Posts
  Chyba nie ma sensu tu nic pisać, nikt nad tym forum nie czuwa, takie osobniki mogą dawać upust swoim frustracjom do woli. Swoją drogą czy tak trudno wyznaczyć ze dwóch moderatorów skoro samemu się nie ma czasu.

  Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
  #GetWellDarky

 38. Back To Top    #2240
  Stały bywalec młody_piernik's Avatar
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  1,381
  Thanks
  1,597
  Thanked 386 Times in 222 Posts
  ja mogę być moderatorem jako użytkownik o dużym zaufaniu społecznym
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 39. The Following User Says Thank You to młody_piernik For This Useful Post:

  Morciasz (20-08-17)

 40. Back To Top    #2241
  Stały bywalec młody_piernik's Avatar
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  1,381
  Thanks
  1,597
  Thanked 386 Times in 222 Posts
  ponawiam propozycję. oferty proszę składać na pw, forum potrzebuje twardej ręki. jestem na tyle długo, że wiem co i jak, i na tyle krótko, że nie siedzę w żadnych układach

  polecam się
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 41. The Following User Says Thank You to młody_piernik For This Useful Post:

  Penhall (21-08-17)

 42. Back To Top    #2242
  Stały bywalec młody_piernik's Avatar
  Join Date
  Oct 2014
  Posts
  1,381
  Thanks
  1,597
  Thanked 386 Times in 222 Posts
  Sytuacja na forum robi się krytyczna. Chamstwo i tałatajstwo się szerzy, użytkownik staje naprzeciw użytkownikowi, wystarczy przejrzeć ostatnią stronę wątku toruńskiego czy politycznego. Wielu interlokutorów przekracza granicę kultury, a także w niektórych przypadkach - prawa. Gorszące takie zachowanie jest niezmiernie, przeto ostatecznie wysuwam swą kandydaturę na moderatora. Czemuż to ostatecznie? Albowiem po dwakroć moje skromne zabiegi odrzucono, jeśli stanie się to po raz trzeci to nie zdzierżę. Forum koniecznie potrzebuje stałej moderacji. Pozdrawiam.
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 43. The Following User Says Thank You to młody_piernik For This Useful Post:

  Robi (02-09-17)

 44. Back To Top    #2243
  Ekspert Robi's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  8,491
  Thanks
  1,053
  Thanked 940 Times in 649 Posts
  Gdybym dostał moda to bym ukrócił takie zachowanie. Wielokrotnie dostawałem pogardliwe wpisy tylko dlatego ze miale swoje, inne zdanie nt SYTUACJI NA TORZE czyt ogolnie speedwaya. Nie mozesz napisac ze ten czy ten powinien byc wykluczony bo zaraz jakis sparta_mistrz czy inny cwiercinteligent napisze ze ssie pale Pedersenowi i inne takie. Tygodniowy ban za takie wpisy i by sie towarzystwo uspokoilo.

 45. Back To Top    #2244
  Ekspert lemur6666's Avatar
  Join Date
  Nov 2010
  Posts
  3,103
  Thanks
  1,891
  Thanked 795 Times in 427 Posts
  Quote Originally Posted by młody_piernik View Post
  (..)ostatecznie wysuwam swą kandydaturę na moderatora. Czemuż to ostatecznie? Albowiem po dwakroć moje skromne zabiegi odrzucono, jeśli stanie się to po raz trzeci to nie zdzierżę.
  Hehe . Uśmiałem się.
  Na początek Marcin mógłby uczynić Cię forumowym błazenem. Jesteś przezabawny.
  UNSCARED

 46. Back To Top    #2245
  Zaawansowany
  Join Date
  Mar 2003
  Posts
  1,863
  Thanks
  186
  Thanked 439 Times in 232 Posts
  Quote Originally Posted by lemur6666 View Post
  Hehe . Uśmiałem się.
  Na początek Marcin mógłby uczynić Cię forumowym błazenem. Jesteś przezabawny.
  No nie. "BŁAZENEM" nie moze byc nikt inny tylko Ty. Lemur z awararem byka

 47. Back To Top    #2246
  Ekspert Malin017's Avatar
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  7,712
  Thanks
  1,174
  Thanked 1,640 Times in 968 Posts
  Quote Originally Posted by Marcin View Post
  Wątek służy TYLKO I WYŁĄCZNIE do kontaktu z moderatorami - proszę forumowiczów o wpisywanie swoich skarg i wniosków na temat forum Żużel.

  Posty nie związane z prośbą czy wnioskiem do modera bedą bewzględnie usuwane!
  Marcin - jest prośba - ogarnij to proszę!

 48. Back To Top    #2247
  Ekspert CarlitosFalubaz's Avatar
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  11,055
  Thanks
  1,632
  Thanked 2,609 Times in 1,493 Posts
  O co chodzi z tym ostrzeżeniem o wirusach na forum ? Antywiry i firefox wariuje za każdym razem gdy próbuje wejść z kompa na forum.


  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

 49. The Following 2 Users Say Thank You to CarlitosFalubaz For This Useful Post:

  Marsh (17-09-17), PrzemoZG (16-09-17)

 50. Back To Top    #2248
  Stały bywalec Hulc's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,216
  Thanks
  221
  Thanked 535 Times in 177 Posts
  Ja jakoś wlazłem na starym laptopku, z biednymi zaporami, i to tylko po to, by wyniki zatypować. Pewnie wielu ma tutaj problem i - jeśli nic sie nie zmieni i koledzy na forum nie wejdą, uczciwie bedzie anulować kolejke typera. Na nowszym kompie, z solidnymi antywirusami, za żadne skarby na forum nie
  da sie u mnie wejść.
  Niewykluczone, że system uznał któregoś z tut.userów ( nie wskazuję palcem ) za wirusa nad wirusami.

 51. The Following User Says Thank You to Hulc For This Useful Post:

  Marsh (17-09-17)

 52. Back To Top    #2249
  Stały bywalec
  Join Date
  Sep 2013
  Posts
  1,278
  Thanks
  160
  Thanked 193 Times in 132 Posts
  Ja też mam ten problem, z tym że zaryzykowałem wejście z nowego komputera, mam nadzieję że żaden szajs go przez to nie spotka... komunikat brzmi tak, jakby ktoś próbował wyłudzić informacje, ale w jaki sposób? Wirus czy po prostu ktoś wrzuca linki do zawirusowanych stron? Tak czy inaczej... ciekawe ile ludzi się przez to zniechęciło do wejścia na forum napisałem do administracji, z tego co widziałem ostatni raz administrator był na forum przedwczoraj rano, a więc może się zainteresuje sprawą
  BKS Polonia Bydgoszcz

 53. Back To Top    #2250
  Ekspert Malin017's Avatar
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  7,712
  Thanks
  1,174
  Thanked 1,640 Times in 968 Posts
  Myślę, że to zemsta Osłafa za ciągłe wyśmiewanie jego "kunsztu" na tym forum. Gość dostał się do SyFów a to forum chyba podlega pod ten sam kapitał.

Page 50 of 51 FirstFirst ... 4048495051 LastLast

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •