Strona 50 z 51 PierwszyPierwszy ... 4048495051 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 2,206 do 2,250 z 2270

Wątek: Sprawy administracyjne

 1. Powrót do góry    #2206
  Ekspert Awatar zabovsky
  Dołączył
  19-02-2011
  Postów
  7,326
  Kliknij i podziękuj
  71
  Podziękowania: 3,363 w 1,673 postach
  Cytat Zamieszczone przez blacktop Zobacz posta
  Czym jest mierzony poziom wiedzy o żużlu? Kto będzie miał większą wiedzę w tej gradacji. Ten co pracuje dla klubu, czy ten co tworzy strony internetowe o żużlu, ten co siedzi w parkingu podczas zawodów czy ten co ogląda zawody w telewizji? Jakie to ma znaczenie? Czy nie może to sobie samo obok siebie funkcjonować. Ludzie to jest tylko forum żużlowe, a strzelacie takie fochy jakby chodziło o czyjeś życie. Relax
  Nie ma obowiązku posiadania wiedzy o żużlu. Zresztą Mariusz jest tego najlepszym przykładem. Blisko 17 tysięcy postów, a wiedza o tym sporcie, tak jak wspomniałem, bliska zeru. Tu chodzi głównie o postawę na forum i lawiranctwo, które zaczyna się ilekroć ktoś wytknie mu jakąś bzdurę. To określam mianem żałosnego i dennego, no bo sorry - to po prostu jest żałosne i denne.

 2. Powrót do góry    #2207
  Ekspert
  eksModerator FTSL

  Dołączył
  28-07-2003
  Postów
  3,916
  Kliknij i podziękuj
  147
  Podziękowania: 99 w 53 postach
  Jak rozumiem idzie o ten cytat:
  Tylko w chorej wyobraźni niejakiego Buszmena, Ward został ukarany przez Falubaz. Ale to dalej tylko "chora wyobraźnia".
  Tego nie można tak zostawić, to koniecznie trzeba rozebrać na czynniki pierwsze. Zacznijmy od pojęcia 'wyobraźnia'

  Zdaję sobie sprawę, że wyobraźnia to najtrudniejszy problem w neurobiologii; otacza go gęsta mgła autentycznej i encyklopedycznej niewiedzy. Brak wyobraźni powoduje, że człowiek wobec świata staje nie tylko z pustymi rękoma, ale i pustą głową. Dlatego dziwi, a jednocześnie żenuje fakt, że uczeni z emfazą i nieuzasadnioną pychą chełpią się swoją ignorancją, powtarzając bzdurne zdanie, że „prorokowanie nie należy do specjalności ludzi nauki”. A co może być ważniejszego dla człowieka nad zdolność przewidywania losów przyszłych, choćby na milimetr dalej niż koniec własnego nosa? Bez wyobraźni przedstawiającej choćby najbliższą perspektywę nie potrafi człowiek postąpić ani kroku naprzód. Jakie znaczenie ma przyszłość – najlepiej o tym świadczy rzesza chiromantów, wróżbitów, „zawodowo” odkrywających futurystyczne plany. Od czasów starożytnych żaden wódz nie wybrałby się na wojnę bez zasięgnięcia rady u jasnowidza, ani bez uprzedniego studiowania horoskopów. Że nauka nie popierała nadmiernie rozbudzonego zainteresowania futurologią, to było oczywiste z jednej strony, ale z drugiej — to szczere zaprzeczenie i dezawuowanie przez naukę roli wyobraźni świadczy o braku należytych kompetencji naukowców w rozwiązywaniu najbardziej istotnych dla człowieka spraw. M. Heidegger przeprowadził druzgocącą krytykę nauk, wskazując na ich bezsilność w projektowaniu przyszłości i uprzedzaniu życiowo ważnych dla ludzkości klęsk i kryzysów. Filozofia nie była w stanie rozstrzygnąć nawet najbardziej elementarnych kwestii: czy obowiązuje swoboda odgadywania przyszłych kolei losu niosącego niepewność i ryzyko, czy decydujemy się na predystynację, która obywa się bez wyobraźni [1].My dziś tak samo odczuwamy niewydolność w podejmowaniu wysiłków futurologicznych, a o braku wyobraźni mówimy w całkiem innej, raczej minorowej tonacji, niczym o psychicznym defekcie chorobowym. Trudność konstruowania i realizacji programów badawczych, wysychanie źródeł natchnienia i paradygmatów oraz obniżenie lotów scientystycznej abstrakcji, wskazują na chromanie wyobraźni i nie dają tytułu do chwały. Brak naukowych, fizykalistyczno-neurofizjologicznych podstaw do tłumaczenia „niedojrzałych” owoców wyobraźni, nie upoważnia do manifestowania swej niechęci do podejmowania trudów odkrywania przyszłości, choć kabalistyka, mistyka, ezoteryczność – czyli czytanie z fusów – w klimacie uwarunkowanym intelektem, faktycznie „nie przystoi” [2].
  W czasach współczesnych zmieniło się nastawienie do wyobraźni. O ile dawniej temat ów był pomijany i niezauważany z wyżyn zadufanej ignorancji, o tyle teraz angażuje wprost niewyobrażalną moc intelektualną, jakkolwiek ciągle z niewielkim skutkiem. Dlatego warto się zastanowić, skąd tyle oporu napotyka wyjaśnienie w świetle gnozy i koncepcji chaosu funkcji wyobraźni oraz pochodzenia materiału wyobrażeniowego. Na niewiele się zdało określenie wyobraźni, jako generatora wyobrażeń będących jej produktem. Wszyscy zgadzają się co do jednego, że wyobraźnia – jako zdolność umysłu – legitymuje się naturalnym pochodzeniem [3]. Natomiast rozdźwięk powstaje już u zarania, gdy próbuje się naturalizmowi narzucić pęta fizykalizmu lub rozpuścić go w oceanie panpsychizmu. Jesteśmy świadkami gorących dyskusji, najprzeróżniejszych teorii i hipotez, z których rodzi się ostatecznie niewiele konkretów. Dla przykładu warto przytoczyć pracę, a raczej otwarte bez odpowiedzi pytania, wybitnego znawcy tematu, Nigela J. T. Thomasa: Czy teorie wyobrażeń są teoriami wyobraźni? (Are theories of imagery theories of imagination?) Inwencja twórcza ma streszczać się w oryginalnej sugestii autora, będącej drugą częścią tytułu pracy: Aktywna percepcja jako podejście do świadomych treści umysłowych (An active perception approach to conscious mental content).

  Jakkolwiek ciągle dalecy jesteśmy od rozwiązania problematyki wyobrażenia, to jednak należy odnotować wiele pozytywnych momentów, takich jak próbę definicji wyobraźni jako „najbardziej cennego aspektu ludzkiego wglądu w głąb, czyli w introspekcję oraz twórczość – kreatywność”. Podkreślić należy, że naturalistyczną teorię wyobraźni autor chce oprzeć na fizykalizmie w wersji neurofizjologicznej, oferując koncepcję tzw. czynnej percepcji. Owa koncepcja odsyła autora z wyobraźnią do wspaniałej tradycji filozoficznej E. Kanta, który, jakkolwiek łączył wyobraźnię ze światem zmysłów i fenomenów, to jednak nie zatrzaskiwał drzwi przed wewnętrznością przeżyć, czyli przed treściami biologicznego selfu. Przecież percepcja to nie bierna projekcja zmysłów, a percept składa się z wrażenia i komponenty oglądowej (Anschaung – ogląd), wynurzającej się z wewnątrz (from within), czyli środowiska biologicznego – selfu. Znaczenie – składnik treściowy perceptu transcenduje do idei. Identyczną transcendencję pokonują emergujące treści, z których składa się materiał wyobrażeniowy. Zasadnicza trudność rozumowania filozoficznego polega na braku akceptacji wyobraźni, nie mającej związku z aktywną aferentacją i percepcją. Żadna aktywność percepcji nie będzie w stanie wyczarować emergencji ani sprowadzonej znikąd, objawiającej się wyobraźni.
  Spotkałem się, przy okazji rozważań nad wyobraźnią, z fałszywą opinią [5], że „emergencja to słowna postać obskurantyzmu”. Oczywiście, emergencja występująca w zaklęciu „entliczku, pętliczku, zielony stoliczku, nakryj się”, ma bajkowy wydźwięk. Ale emergencja, która ujawnia się jako fenomenalistyczny wyraz wewnętrznej, ciągle tajemniczej, bo jeszcze nie poznanej, organizacji natury może funkcjonować, wprawdzie nie na terenie naukowo-filozoficznym, ale już na przedpolu nauki chaotyczno-gnozyjnym. Chaos sprzężony z gnozą dysponuje tak potężną i twórczą wyobraźnią, że potrafi z natury mózgu „wycisnąć” materiał wyobrażeniowy na całą przyszłą kreatywność człowieka. Oczywiście, wyobrażenia dane są najpierw jako przeżycia, którym początku nie dała percepcja, choćby najbardziej aktywna, ale inspiracja i natchnienie, pochodzące od atraktorowo-repilerowego krajobrazu mózgu, czyli z mniej konkretnej pierwotnie przeżyciowej rzeczywistości. Dopiero późniejsze, wyobrażone już psychiczne obiekty fraktalowe i holistyczne, reprezentujące wewnętrzną sylwetkę atraktorowo-repilerową mózgu, zaludniają ludzką wyobraźnię poetów, pisarzy, inżynierów i konstruktorów.
  Oczywiście, twory wyobraźni, wynurzające się z psychiki, mogą być podobne do obrazów świata percepowanego, ale nie są identyczne. Jeżeli odrzucimy dobrodziejstwa natury w postaci koncepcji chaotyczno-gnozyjnej, to nie możemy liczyć na powstanie sensownej, naturalnej teorii wyobraźni, będącej jednocześnie wyrazem komplementaryzmu fizykalistyczno-panpsychicznego.

  Wyobraźnia musi operować pełnią zdolności integracyjnych wszystkiego, co znalazło się w mózgu. A więc jednoczyć kartezjańskie idee wrodzone z kategorycznym imperatywem kantowskim, aby powstały powszechniki (kwalia) w ramach panpsychizmu i jednocześnie uzupełniały aktualny obraz percepcyjny, zgodnie z założeniami fizykalizmu. Współczesne metody obrazowania mózgu oparte na wysokiej technice i wykorzystujące główne pozytronową tomografię emisyjną, magnetoencefalografię i rezonans magnetyczny, przemawiają raczej za pełną integracją wszystkich cząstkowych poglądów naukowo-filozoficznych. Nie pozwalają zatem na wyodrębnianie świadomej percepcji od wyobraźni, ani na odróżnienie w psychice postawy retrospektywnej od prospektywnej. Wyniki są więc bliższe istocie, niż istnieniu, zgodnie z dezyderatami M. Heideggera.
  Gdy przyjmie się zreferowany powyżej mój punkt widzenia, to wiele hipotez i filozoficznych koncepcji odnośnie do wyobraźni i wyobrażeń znajdzie się w innym, bardziej krytycznym świetle. Porównanie dzisiejszego stanu z osiągnięciami dawnymi [6, 7] stanowi dowód, że w zakresie badań nad wyobraźnią nie poczyniliśmy wielkiego postępu. Są dwie przyczyny tego stanu rzeczy. Nie możemy uchwycić istoty wyobraźni dlatego, że ograniczamy się wyłącznie do studiowania architektury mózgu, czyli warunków przestrzennych. Natomiast owa cudowna własność uprzedzania przyszłości w wyobrażeniach zależy bardziej od cech funkcjonalnych, czyli zwiewnej nieliniowej dynamiki tego narządu. Ponadto człowiek – jak mi się wydaje – nie może pogodzić się z faktem, że twórcza wyobraźnia to w pierwszym rzędzie dar natury, który dopiero wtórnie mogą ludzie rozwijać. Uznanie tego stanu rzeczy wyznacza badaczowi wyobraźni właściwe miejsce w naturalnym szeregu, co wcale nie umniejsza znaczenia indywidualnej zasługi człowieka-twórcy; wszak człowiek ze swoim mózgiem to także fragment natury. Koncepcja chaotyczno-gnozyjna wprowadza nowy powiew w zatęchłe myślenie o najciekawszym fenomenie ludzkim – wyobraźni. Warto odnotować, że w znakomitej książce: Tajemniczy świat umysłu, R. Carter nie porusza w ogóle tematu ani wyobraźni ani wyobrażeń [8].

  psychiatria.pl
  Jutro zajmiemy się pojęciem 'chora wyobraźnia'.
  #MistrzJestJeden

 3. Powrót do góry    #2208
  Ekspert Awatar blacktop
  Dołączył
  01-05-2002
  Postów
  15,698
  Kliknij i podziękuj
  1,036
  Podziękowania: 1,101 w 777 postach
  Buszmen opuszczam forum napisał:
  Ja nie twierdzę, żeby dać temu... typowi total bana. Tylko pytam jak to jest, że inni dostawali bany za pierdoły, albo za pisanie prawdy. A ten... typ nigdy, mimo że przekraczał i przekracza granicę permanentnie + kłamie na temat innych. Ja może kogoś obraziłem, przesadziłem, nie twierdzę, że jestem wzorem. Ale nigdy (nie licząc działania w proteście z premedytacją) nie oczerniałem innych "wrzucając" im słowa, których nigdy nie napisali i jeszcze na bazie tego kłamstwa - produkcja obelg. To jest wg mnie zwyczajnie podłe i nikczemne, stąd wczorajsze słowa, które definiują osobę podłą i nikczemną w w/w słowach.

  Jak to jest, że rzekomo dostawał ostrzeżenia, robi to samo (albo gorzej) i nie spotyka się to z żadną reakcją. To po co te ostrzeżenia?
  Nienawiść zawsze zaczyna się od nierównego traktowania.
  Zabawne. Z taką łatwością oczerniasz ludzi, że nawet nie wiem co można o tobie powiedzieć. Jesteś mistrzem w produkcji obelg.
  Teraz płacz, że ktoś pisze na twój temat i jest szmatą, śmieciem i czymś najgorszym. Może wylizać ci nawet buty i niech spotka go coś najgorszego
  Pytanie zasadnicze. Kiedy opuszczasz forum jak to zapowiedziałeś
  Zastanawiam się czy teraz forumowicze będą się obrzucali szmatami, śmieciami bo Buszmen opuszczam forum tak może bo działa przecież w proteście z premedytacją?
  Ciekawe.
  Ostatnio edytowane przez blacktop ; 29-10-2015 o 02:48
  "Muszę powoli się żegnać. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę udanych wakacji. Miarą Naszych sukcesów jest liczba Naszych wrogów. Do zobaczenia na Twitterze i Instagramie."

 4. Powrót do góry    #2209
  Ekspert Awatar Emil
  Dołączył
  24-07-2002
  Postów
  7,041
  Kliknij i podziękuj
  185
  Podziękowania: 205 w 147 postach
  ...Edmonton , St .Albert...........Ukryta zawartość

 5. Powrót do góry    #2210
  Ekspert Awatar t_zg
  Dołączył
  13-11-2007
  Postów
  17,461
  Kliknij i podziękuj
  2,633
  Podziękowania: 3,639 w 2,159 postach
  Szybkie pytanko : do kiedy mamy spokój ?

 6. Powrót do góry    #2211
  Administrator Awatar Marcin
  Dołączył
  08-11-2002
  Postów
  2,697
  Kliknij i podziękuj
  2
  Podziękowania: 123 w 72 postach
  08-12 około godz. 23.00
  Pozdrawiam
  Marcin

 7. Następujący użytkownik podziękował forumowiczowi Marcin za jego przydatny post!

  t_zg (04-12-2015)

 8. Powrót do góry    #2212
  Zaawansowany Awatar Yozayan
  Dołączył
  08-11-2006
  Postów
  1,964
  Kliknij i podziękuj
  1,422
  Podziękowania: 994 w 502 postach
  Którego roku? I kiedy wróci j-rules?

 9. Powrót do góry    #2213
  Administrator Awatar Marcin
  Dołączył
  08-11-2002
  Postów
  2,697
  Kliknij i podziękuj
  2
  Podziękowania: 123 w 72 postach
  To samo co Mariusz.

  Rok 2015.
  Pozdrawiam
  Marcin

 10. Następujący użytkownik podziękował forumowiczowi Marcin za jego przydatny post!

  Yozayan (04-12-2015)

 11. Powrót do góry    #2214
  Ekspert Awatar Mariusz
  Dołączył
  07-10-2002
  Postów
  55,720
  Kliknij i podziękuj
  1,704
  Podziękowania: 4,364 w 3,149 postach
  Marcin, małe pytanko.

  Dlaczego dostałem bana ? Przecież Buszmen i kilku jego ziomali, pisało, że jestem nietykalny ?

  Czyli co ? Kłamali ?

  A tak na serio, możesz wkleić tutaj post (posty) który był powodem bana ? Bo do dzisiaj nie wiem jakich wyrazów mam nie używać aby Tobie nie podpaść

  A przecież jakoś muszę sobie radzić z niektórymi trollami
  Ukryta zawartość
  Bez cenzury: Ukryta zawartość
  FALUBAZ DMP 1981/1982/1985/1991/2009/2011/2013 Ukryta zawartość

 12. Powrót do góry    #2215
  Stały bywalec Awatar młody_piernik
  Dołączył
  03-10-2014
  Postów
  1,393
  Kliknij i podziękuj
  1,602
  Podziękowania: 388 w 222 postach
  Mariuszu, przed znakiem zapytania nie stawiamy spacji!
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 13. Powrót do góry    #2216
  Mistrz FTSL 2020 Awatar Buszmen
  Dołączył
  09-12-2002
  Postów
  21,487
  Kliknij i podziękuj
  5,780
  Podziękowania: 5,651 w 3,231 postach
  No bo jesteś nietykalny. Najlepszym tego dowodem jest to, że jednocześnie j_rules dostał bana za nic, żeby administrator miał jakąś "podkładkę" i wytłumaczenie.
  Ale generalnie na temat żałosnej administracji tego forum, to nawet nie ma co się za bardzo rozpisywać, bo jest to połączenie tchórzostwa, niekompetencji i braku inteligencji.
  Pan Buszmen murem za prezesem Termińskim.

 14. Powrót do góry    #2217
  Ekspert Awatar Peter Kildemand
  Dołączył
  03-06-2013
  Postów
  9,050
  Kliknij i podziękuj
  5,739
  Podziękowania: 1,741 w 1,103 postach
  Buszi ty żyjesz. Już się bałem że Mario ze swoimi wojownikiami cię dopadli bo nic nie pisałeś na forum.

 15. Powrót do góry    #2218
  Ekspert Awatar Mariusz
  Dołączył
  07-10-2002
  Postów
  55,720
  Kliknij i podziękuj
  1,704
  Podziękowania: 4,364 w 3,149 postach
  Cytat Zamieszczone przez Buszmen Zobacz posta
  No bo jesteś nietykalny. Najlepszym tego dowodem jest to, że jednocześnie j_rules dostał bana za nic, żeby administrator miał jakąś "podkładkę" i wytłumaczenie.
  Ale generalnie na temat żałosnej administracji tego forum, to nawet nie ma co się za bardzo rozpisywać, bo jest to połączenie tchórzostwa, niekompetencji i braku inteligencji.
  No widzisz, i ja ci uwierzyłem poprzednio jak pisałeś, że jestem nietykalny. A Marcin mi sru

  Jak rozumiem ciebie to dalej nie przekonuje ? A Marcin tak chciał wam udowodnić, ze nie ma nietykalnych na forum. I co ? Psu na budę ta moja banicja ?

  j-rules dostał bana "za nic" ? No, ja też za nic. Widocznie Marcin postanowił zaszaleć

  Mariuszu, przed znakiem zapytania nie stawiamy spacji!
  Ja tam stawiam. A co, kto mi zabroni
  Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-12-2015 o 14:45
  Ukryta zawartość
  Bez cenzury: Ukryta zawartość
  FALUBAZ DMP 1981/1982/1985/1991/2009/2011/2013 Ukryta zawartość

 16. Powrót do góry    #2219
  Stały bywalec Awatar młody_piernik
  Dołączył
  03-10-2014
  Postów
  1,393
  Kliknij i podziękuj
  1,602
  Podziękowania: 388 w 222 postach
  A to przepraszam.
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 17. Powrót do góry    #2220
  Zaawansowany
  Dołączył
  02-08-2007
  Postów
  2,754
  Kliknij i podziękuj
  92
  Podziękowania: 385 w 147 postach
  witam.Mam problem z klawiaturą tylko na sportsboardzie przy szybkim pisaniu uciekają litery.Ktoś jest w stanie pomóc?

 18. Powrót do góry    #2221
  Ekspert Awatar blacktop
  Dołączył
  01-05-2002
  Postów
  15,698
  Kliknij i podziękuj
  1,036
  Podziękowania: 1,101 w 777 postach
  Widzę, że nikt nie jest chętny do odpowiedzi, albo nikt nie spotkał się z tym problemem.
  Powiem tak, że męczyłem się z tym kilka czy nawet kilkanaście miesięcy.
  Wszystko wróciło do normy po zmianie systemu operacyjnego.
  "Muszę powoli się żegnać. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę udanych wakacji. Miarą Naszych sukcesów jest liczba Naszych wrogów. Do zobaczenia na Twitterze i Instagramie."

 19. Powrót do góry    #2222
  Zaawansowany
  Dołączył
  02-08-2007
  Postów
  2,754
  Kliknij i podziękuj
  92
  Podziękowania: 385 w 147 postach
  Dzięki za odpowiedź.Widze że grubsza sprawa...

 20. Powrót do góry    #2223
  Ekspert Awatar blacktop
  Dołączył
  01-05-2002
  Postów
  15,698
  Kliknij i podziękuj
  1,036
  Podziękowania: 1,101 w 777 postach
  Nie ma sprawy. To nie jest nic poważnego. W moim przypadku pomogła aktualizacja systemu operacyjnego.
  Przeszedłem na nowszy, bezpłatnie chyba ma się na to oficjalnie 12 miesięcy. Może w Twoim przypadku chodzi o coś innego.
  Ile ludzi tyle przypadków.

  pozdrawiam
  "Muszę powoli się żegnać. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę udanych wakacji. Miarą Naszych sukcesów jest liczba Naszych wrogów. Do zobaczenia na Twitterze i Instagramie."

 21. Powrót do góry    #2224
  Ekspert Awatar t_zg
  Dołączył
  13-11-2007
  Postów
  17,461
  Kliknij i podziękuj
  2,633
  Podziękowania: 3,639 w 2,159 postach
  Witam
  Od jakiegos tygodnia nie moge sie polaczyc ze SB za pomoca Tapatalk. Ma ktos ten sam problem? Wszystkie inne fora dzialaja bez zarzutu, tylko z SB sa problemy.

 22. Powrót do góry    #2225
  Zaawansowany Awatar inzynier
  Dołączył
  21-11-2002
  Postów
  1,898
  Kliknij i podziękuj
  21
  Podziękowania: 90 w 75 postach
  Codziennie w okolicach północy jest problem z wyświetlaniem stron, Wy też tak macie ?

  Trwa to jakieś 5 minut nie więcej.
  Marco Simoncelli (1987-01-20 * 2011-10-23) Ukryta zawartość

 23. Powrót do góry    #2226
  Mistrz FTSL 2020 Awatar Buszmen
  Dołączył
  09-12-2002
  Postów
  21,487
  Kliknij i podziękuj
  5,780
  Podziękowania: 5,651 w 3,231 postach
  Za co i na jak długo bana dostał Malin?
  Pan Buszmen murem za prezesem Termińskim.

 24. Powrót do góry    #2227
  Ekspert Awatar j-rules
  Dołączył
  27-04-2008
  Postów
  24,580
  Kliknij i podziękuj
  7,771
  Podziękowania: 7,356 w 4,335 postach
  pytanie bez odpowiedzi, ale ten ban juz trwa 2 tygodnie.

  Uwolnic Malinę!
  Nigdy nie lekceważ Stali Gorzów, bo zgwałcą twoją ekipę w ostatnich trzech biegach.

 25. Następujący użytkownik podziękował forumowiczowi j-rules za jego przydatny post!

  Buszmen (15-08-2016)

 26. Powrót do góry    #2228
  Ekspert Awatar Mariusz
  Dołączył
  07-10-2002
  Postów
  55,720
  Kliknij i podziękuj
  1,704
  Podziękowania: 4,364 w 3,149 postach
  Eee tam, pewnie Malin z Bayerkiem wzięli wolne i pojechali do Rio igrzyska pooglądać. Jeden i drugi zaginął a wy się tu żołądkujecie.

  No chyba, ze Marcin też dostał bana
  Ukryta zawartość
  Bez cenzury: Ukryta zawartość
  FALUBAZ DMP 1981/1982/1985/1991/2009/2011/2013 Ukryta zawartość

 27. Powrót do góry    #2229
  Mistrz FTSL 2020 Awatar Buszmen
  Dołączył
  09-12-2002
  Postów
  21,487
  Kliknij i podziękuj
  5,780
  Podziękowania: 5,651 w 3,231 postach
  To by akurat było odpowiednie. Tylko niech najpierw odbanuje Malina.
  Pan Buszmen murem za prezesem Termińskim.

 28. Powrót do góry    #2230
  Ekspert Awatar Malin017
  Dołączył
  30-09-2005
  Postów
  9,172
  Kliknij i podziękuj
  1,363
  Podziękowania: 2,032 w 1,232 postach
  Witam,

  Chiałbym tylko Was poinformować, że bana
  otrzymałem na własne życzenie - dzięki Marcin
  za spełnienie prośby .
  Wszystkim, którzy zareagowali i nie znając nawet powodu
  wstawili się za mną, szczerze dziękuję za wsparcie - nie
  spodziewałem się .
  W nagrodę niedługo wstawię jeszcze lepszy Avatar .
  !Adrian walcz!

 29. Powrót do góry    #2231
  Zaawansowany Awatar Yozayan
  Dołączył
  08-11-2006
  Postów
  1,964
  Kliknij i podziękuj
  1,422
  Podziękowania: 994 w 502 postach
  Chciałbym tylko - abstrahując od konkretnego posta, konkretnego użytkownika - zapytać czy używanie słowa "debil" dla określenia rozmówcy mieści się w standardach dopuszczalnego zachowania na forum? Odpowiedź bardzo ułatwiłaby mi rozmowę z niektórymi postaciami.

 30. Powrót do góry    #2232
  Zaawansowany
  Dołączył
  14-09-2013
  Postów
  2,655
  Kliknij i podziękuj
  277
  Podziękowania: 369 w 261 postach
  Twoje pytanie trafiło chyba w próżnię... A ja jestem ciekawy, czy to forum ktoś w ogóle moderuje? Spamu od black-sport który pojawił się ostatnio w wielu wątkach nikt nie posprzątał, wątku Unii Leszno nikt nie przeniósł do działu Ekstraliga...
  BKS Polonia Bydgoszcz

 31. Powrót do góry    #2233
  Ekspert Awatar Girion
  Dołączył
  05-01-2003
  Postów
  4,025
  Kliknij i podziękuj
  172
  Podziękowania: 108 w 43 postach
  Z moderacją jest niestety straaaasznie słabo. Może kiedyś wrócą stare dobre czasy, kto wie.

  Ale nie o tym - mam prośbę o przeniesienie działu o Włókniarzu do Ekstraligi, chyba już najwyższy czas.

 32. Powrót do góry    #2234
  Zaawansowany
  Dołączył
  14-09-2013
  Postów
  2,655
  Kliknij i podziękuj
  277
  Podziękowania: 369 w 261 postach
  ...i Unię Leszno, bo wisi gdzieś w niebycie...
  BKS Polonia Bydgoszcz

 33. Powrót do góry    #2235
  Stały bywalec Awatar darsen
  Dołączył
  23-05-2005
  Postów
  1,072
  Kliknij i podziękuj
  1,055
  Podziękowania: 144 w 91 postach
  Uniazwalsekunia

  Początkujący
  Dołączył26-09-2016Postów22Kliknij i podziękuj0Podziękowania: 0 w 0 postach


  Zamieszczone przez Phenomenon
  Gollob jest *****isty. Przed sezonem 2016 - nic mi nie dolega. 2016 - dał ciała. Przed sezonem 2017 - sezon 2016 jazda bez nogi. W 2017 znowu będzie odcinał kupony, znowu będzie usprawiedliwienie. Że zdrowie, że motory, że tor.

  Kończ Waść, wstydu oszczędź. Co się stało z tym zawodnikiem...  Wszyscy wychowankowie w historii twojego śmiesznego, rolniczego klubiku nie dorastają Gollobowi do pięt. Kariera Golloba jest dużo więcej warta, aniżeli cała historia i medale, tytuły skompromitowanego frugo Leszno. Do dzisiaj pamiętam, jak plebs żądał niemalże ukrzyżowania Golloba Na Gp 2012, kiedy ten ośmielił się wygrać z lokalnym idolem- kurduplem Jareczkiem, który na koniec sezonu was wydymał, wziął przed sezonem bańkę za podpis ( w Lesznie kasa na torze, jak miewał siwy burak w gumofilcach, hehe) i nie pojechał w decydującym meczu z Czewą, choć wcześniej trenował, aż iskry szły. Gollob może i na wyjazdach się kompromituje, ale w Grudziądzu znowu będzie pokonywał różnej maści Piotrusiów, Kildemandów - pseudo gwiazdeczek współczesnego żużla. A tak swoją drogą, to bożek Leszna- Adams, który notabene zapomniał już gdzie leży Leszno, w swoim ostatnim sezonie Gp ośmieszał się równie mocno, jak Gollob na wyjazdach w lidze.


  Ostatnio edytowane przez darsen ; 03-04-2017 o 12:29

 34. Powrót do góry    #2236
  Ekspert
  Dołączył
  19-10-2011
  Postów
  10,461
  Kliknij i podziękuj
  672
  Podziękowania: 2,858 w 1,749 postach
  Marcin, mamy jeszcze jednego ananasa; Adikpsychopata. Oczyść forum z plew.

 35. Powrót do góry    #2237
  Ekspert
  Dołączył
  19-10-2011
  Postów
  10,461
  Kliknij i podziękuj
  672
  Podziękowania: 2,858 w 1,749 postach
  Chciałbym uzyskać uprawnienia moderatora na okres 1 tygodnia w celu posprzątania tej stajni Augiasza

 36. Powrót do góry    #2238
  Ekspert
  Dołączył
  29-04-2002
  Postów
  7,758
  Kliknij i podziękuj
  901
  Podziękowania: 1,336 w 702 postach
  Z wątku toruńskiego:

  Cytat Zamieszczone przez ananasek_vel_oman Zobacz posta
  Nie, zmieniam zdanie. wy nawet nie macie mentalnosci wiesniaka wyciagnietego do miasta. wy macie mentalnosc kurewki spod latarni
  Moja wypowiedź jest wyłącznie moją prywatną wypowiedzią i nie jest żadnym oficjalnym stanowiskiem zajmowanym przez jakiekolwiek państwo, stowarzyszenie, agencję, klub, związek, spółkę, fundację, miasto, wieś, gminę, powiat, sołectwo, unię, kościół, sektę, sojusz, pakt, zgromadzenie, partię, kongregację, konsorcjum, biuro, urząd, wydział itp. itd. Nie reprezentuję w mych wypowiedziach nikogo więcej niż tylko swoją własną osobę.

 37. Powrót do góry    #2239
  Ekspert Awatar apator_uk
  Dołączył
  26-07-2009
  Postów
  5,741
  Kliknij i podziękuj
  1,714
  Podziękowania: 1,570 w 912 postach
  Chyba nie ma sensu tu nic pisać, nikt nad tym forum nie czuwa, takie osobniki mogą dawać upust swoim frustracjom do woli. Swoją drogą czy tak trudno wyznaczyć ze dwóch moderatorów skoro samemu się nie ma czasu.

  Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
  #GetWellDarky

 38. Powrót do góry    #2240
  Stały bywalec Awatar młody_piernik
  Dołączył
  03-10-2014
  Postów
  1,393
  Kliknij i podziękuj
  1,602
  Podziękowania: 388 w 222 postach
  ja mogę być moderatorem jako użytkownik o dużym zaufaniu społecznym
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 39. Następujący użytkownik podziękował forumowiczowi młody_piernik za jego przydatny post!

  Morciasz (20-08-2017)

 40. Powrót do góry    #2241
  Stały bywalec Awatar młody_piernik
  Dołączył
  03-10-2014
  Postów
  1,393
  Kliknij i podziękuj
  1,602
  Podziękowania: 388 w 222 postach
  ponawiam propozycję. oferty proszę składać na pw, forum potrzebuje twardej ręki. jestem na tyle długo, że wiem co i jak, i na tyle krótko, że nie siedzę w żadnych układach

  polecam się
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 41. Następujący użytkownik podziękował forumowiczowi młody_piernik za jego przydatny post!

  Penhall (21-08-2017)

 42. Powrót do góry    #2242
  Stały bywalec Awatar młody_piernik
  Dołączył
  03-10-2014
  Postów
  1,393
  Kliknij i podziękuj
  1,602
  Podziękowania: 388 w 222 postach
  Sytuacja na forum robi się krytyczna. Chamstwo i tałatajstwo się szerzy, użytkownik staje naprzeciw użytkownikowi, wystarczy przejrzeć ostatnią stronę wątku toruńskiego czy politycznego. Wielu interlokutorów przekracza granicę kultury, a także w niektórych przypadkach - prawa. Gorszące takie zachowanie jest niezmiernie, przeto ostatecznie wysuwam swą kandydaturę na moderatora. Czemuż to ostatecznie? Albowiem po dwakroć moje skromne zabiegi odrzucono, jeśli stanie się to po raz trzeci to nie zdzierżę. Forum koniecznie potrzebuje stałej moderacji. Pozdrawiam.
  "Gratulacje dla pana Gajewskiego,gratulacje dla zawodników" - Stev, 2016

  "A Pan Buszmen wymyśla i wymyśla. Liczy, krytykuje, opowiada jak to sam by za wszystkie osoby wystąpił." - Przemysław Termiński, 2016

 43. Następujący użytkownik podziękował forumowiczowi młody_piernik za jego przydatny post!

  Robi (02-09-2017)

 44. Powrót do góry    #2243
  Ekspert Awatar Robi
  Dołączył
  05-11-2006
  Postów
  18,784
  Kliknij i podziękuj
  1,405
  Podziękowania: 1,734 w 1,258 postach
  Gdybym dostał moda to bym ukrócił takie zachowanie. Wielokrotnie dostawałem pogardliwe wpisy tylko dlatego ze miale swoje, inne zdanie nt SYTUACJI NA TORZE czyt ogolnie speedwaya. Nie mozesz napisac ze ten czy ten powinien byc wykluczony bo zaraz jakis sparta_mistrz czy inny cwiercinteligent napisze ze ssie pale Pedersenowi i inne takie. Tygodniowy ban za takie wpisy i by sie towarzystwo uspokoilo.

 45. Powrót do góry    #2244
  Ekspert Awatar lemur6666
  Dołączył
  20-11-2010
  Postów
  7,420
  Kliknij i podziękuj
  4,448
  Podziękowania: 1,706 w 1,012 postach
  Cytat Zamieszczone przez młody_piernik Zobacz posta
  (..)ostatecznie wysuwam swą kandydaturę na moderatora. Czemuż to ostatecznie? Albowiem po dwakroć moje skromne zabiegi odrzucono, jeśli stanie się to po raz trzeci to nie zdzierżę.
  Hehe . Uśmiałem się.
  Na początek Marcin mógłby uczynić Cię forumowym błazenem. Jesteś przezabawny.
  UNSCARED

 46. Powrót do góry    #2245
  Ekspert Awatar KrisKiller
  Dołączył
  20-03-2003
  Postów
  3,415
  Kliknij i podziękuj
  517
  Podziękowania: 949 w 512 postach
  Cytat Zamieszczone przez lemur6666 Zobacz posta
  Hehe . Uśmiałem się.
  Na początek Marcin mógłby uczynić Cię forumowym błazenem. Jesteś przezabawny.
  No nie. "BŁAZENEM" nie moze byc nikt inny tylko Ty. Lemur z awararem byka

 47. Powrót do góry    #2246
  Ekspert Awatar Malin017
  Dołączył
  30-09-2005
  Postów
  9,172
  Kliknij i podziękuj
  1,363
  Podziękowania: 2,032 w 1,232 postach
  Cytat Zamieszczone przez Marcin Zobacz posta
  Wątek służy TYLKO I WYŁĄCZNIE do kontaktu z moderatorami - proszę forumowiczów o wpisywanie swoich skarg i wniosków na temat forum Żużel.

  Posty nie związane z prośbą czy wnioskiem do modera bedą bewzględnie usuwane!
  Marcin - jest prośba - ogarnij to proszę!
  !Adrian walcz!

 48. Powrót do góry    #2247
  Ekspert Awatar CarlitosFalubaz
  Dołączył
  13-08-2010
  Postów
  23,723
  Kliknij i podziękuj
  3,386
  Podziękowania: 5,648 w 3,372 postach
  O co chodzi z tym ostrzeżeniem o wirusach na forum ? Antywiry i firefox wariuje za każdym razem gdy próbuje wejść z kompa na forum.


  Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

 49. Już 2 użytkowników podziękowało forumowiczowi CarlitosFalubaz za jego przydatny post!

  Marsh (17-09-2017), PrzemoZG (16-09-2017)

 50. Powrót do góry    #2248
  Zaawansowany Awatar Hulc
  Dołączył
  03-04-2010
  Postów
  2,163
  Kliknij i podziękuj
  428
  Podziękowania: 911 w 383 postach
  Ja jakoś wlazłem na starym laptopku, z biednymi zaporami, i to tylko po to, by wyniki zatypować. Pewnie wielu ma tutaj problem i - jeśli nic sie nie zmieni i koledzy na forum nie wejdą, uczciwie bedzie anulować kolejke typera. Na nowszym kompie, z solidnymi antywirusami, za żadne skarby na forum nie
  da sie u mnie wejść.
  Niewykluczone, że system uznał któregoś z tut.userów ( nie wskazuję palcem ) za wirusa nad wirusami.

 51. Następujący użytkownik podziękował forumowiczowi Hulc za jego przydatny post!

  Marsh (17-09-2017)

 52. Powrót do góry    #2249
  Zaawansowany
  Dołączył
  14-09-2013
  Postów
  2,655
  Kliknij i podziękuj
  277
  Podziękowania: 369 w 261 postach
  Ja też mam ten problem, z tym że zaryzykowałem wejście z nowego komputera, mam nadzieję że żaden szajs go przez to nie spotka... komunikat brzmi tak, jakby ktoś próbował wyłudzić informacje, ale w jaki sposób? Wirus czy po prostu ktoś wrzuca linki do zawirusowanych stron? Tak czy inaczej... ciekawe ile ludzi się przez to zniechęciło do wejścia na forum napisałem do administracji, z tego co widziałem ostatni raz administrator był na forum przedwczoraj rano, a więc może się zainteresuje sprawą
  BKS Polonia Bydgoszcz

 53. Powrót do góry    #2250
  Ekspert Awatar Malin017
  Dołączył
  30-09-2005
  Postów
  9,172
  Kliknij i podziękuj
  1,363
  Podziękowania: 2,032 w 1,232 postach
  Myślę, że to zemsta Osłafa za ciągłe wyśmiewanie jego "kunsztu" na tym forum. Gość dostał się do SyFów a to forum chyba podlega pod ten sam kapitał.
  !Adrian walcz!

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •